• 98-313-6274409
  • شنبه تا پنج شنبه : 8:00 - 17:00
  • info@rmco.ir

برخی از پروژه های انجام شده

3 سال
1 سال
1 سال
ا سال
3 سال
2 سال
2 سال
2 سال
6 سال
3 سال
کارفرما
شرکت فولاد مبارکه اصفهان
شرکت فولاد سبا
شرکت فولاد سبا
شرکت ذوب آهن اصفهان
شرکت ذوب آهن اصفهان
شرکت ذوب آهن اصفهان
اداره آب منطقه استان اصفهان
معادن سنگ آهن بافق یزد
شرکت ذوب آهن اصفهان
شرکت فولاد مبارکه اصفهان
موضوع پیمان
تامین مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین
نصب وراه اندازی سیستم های انتقال
نصب سازه های فلزی
تامین مکانیزم جهت حمل مواد
حمل و نقل عمومی کارکنان
حمل مواد اولیه
حمل مواد معدنی
حمل مواد معدنی
نگهداری و تعمیرات ماشین آلات سنگین و فوق سنگین
نگهداری و تعمیرات ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین