• 98-313-6274409
  • شنبه تا پنج شنبه : 8:00 - 17:00
  • info@rmco.ir

لیست ماشین آلات استیجاری

ظرفیت یا مدل
نوع ماشین آلات
ردیف

لیست ماشین آلات ملکی شرکت رسول ماشین

کمپرسی
لودر
لودر
بیل مکانیکی
بیل مکانیکی
بلدوزر
لیفتراک
لیفتراک
لیفتراک
جرثقیل
جرثقیل
جرثقیل
جرثقیل
جرثقیل
جرثقیل
جرثقیل
نوع ماشین آلات
کمپرسی
کاوازاکی Z90 - 2006
كوماتسو 470
PC220
400
کماتسو D155
25 تن TMC
10 تن
3- 7 تن
160 تن تادانو
120 تن تادانو
90 تن گراو
75 تن P&H
50 تن PPM
28 تن لینک بلت
25 تن لینک بلت
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16