• 98-313-6274409
  • شنبه تا پنج شنبه : 8:00 - 17:00
  • info@rmco.ir

خط و مشی شرکتایجاد محیط کار ایمن و سالم
تلاش در جهت کنترل و کاهش عوامل زیان آور
پیشگیری ، کاهش و کنترل آلودگی های محیط زیست
ناشی از فعالیت ها و خدمات شرکت
توجه به نظرات ، پیشنهادات و شکایات مشتریان
و گروههای علاقمند در انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
سرویس دهی به موقع با برنامه ریزی مناسب
و کنترل شده همراه با تامین رضایت مشتریان
بالا بردن سطح آگاهی و دانش کارکنان
اعتقاد به محوری بودن نقش آنان
ارتقاء رشد و بهبود عملکرد سازمان
تلاش در جهت رسیدن به عملکرد بدون واقعه
کاهش مخاطرات شغلی تا حد مخاطره قابل قبول